Gør dine ansatte endnu bedre

Fasthold dine gode og loyale medarbejdere.

Har du en medarbejder, som måske sidder i en livskrise eller andet, som påvirker dennes arbejdsindsats, kan du her få hjælp med mit “Gør dine ansatte endnu bedre” program.

Går du med overvejelser om, at opsige denne medarbejder? Det har måske stået på i lang tid og påvirker både arbejde og arbejdsmiljø?

Kan jeg få en der, der er lige så dygtig?

Så er en af dine mange overvejelser måske:

  • Kan jeg få en der, under normale forhold, er lige så dygtig?
  • Min medarbejder har været her i mange år, og er nu ramt af livet
  • Han/hun har altid været stabil, arbejdsom og trofast, til nu
  • Hvor lang tid tager det, at oplære en ny?
  • Hvad koster det, at rekruttere en ny?
  • Rammer jeg rigtigt med en ny, eller får jeg en jeg skal opsige i prøveperioden?
  • Hvor lang tids opsigelse skal jeg betale, måske med en fritstilling?
  • Skal der fagforening ind over?
  • Kan jeg gøre noget andet?

Hvad koster det ikke, at rekruttere en ny?

Det er anslået, at ansættelse af en ny medarbejder nemt kan tage 3-6 mdr, før de er “arbejdsduelige” i det nye job.

Det er ligeledes anslået, at det, afhængigt af jobbet, koster > kr. 100.000 og hvis det kræver rekruttering bliver det nemt > kr. 200.000.

Dertil kommer lønning af den nuværende medarbejder, både under sygdom/fravær og i opsigelsesperioden.

Kan du gøre det anderledes?

Hvorfor ikke prøve at tilbyde din, normalt glade og arbejdsomme, ansatte et forløb hos mig?

Et forløb der kan være med til at løfte de tåger, som kan være med til, at forhindre din ansatte i at performe som normalt. Dette forløb planlægges selvfølgeligt, i samarbejde med jeres virksomhed og al kommunikation og sessioner er under tavshedspligt.

Dermed vil I kunne få en bedre afklaring af den situation I sidder i, og dermed vælge den for alle rigtige beslutning.

Giver det resultater?

Jeg oplever ofte, at få medarbejderne tilbage på sporet, til alles tilfredshed, når de har fået ryddet op i det som “støjer” i deres liv.

Og tit kan det gøres på 3-5 sessioner og dermed en helt anden pris, end ved at nyansætte.

Kontakt mig for mere information